Koroner Anjiyo

Koroner Anjiyo Nedir?

Koroner damarların (kalbi besleyen damarlar) görüntülenmesidir, yani kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesidir. Anjiyo işlemi lokal anestezi ile yapılır, anjiyo sırasında hasta uyanıktır ve ağrı duymaz. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Anjiyo tekniğine göre, işlem sonrasında hastanın yarım saat ile 6 saat arasında yatakta kalması gerekir, sonrasında ayağa kalkabilir.

Koroner Anjiyo Nasıl Yapılır?

Koroner anjiyo, kalp damarlarına ulaşmak için kasık damarından (femoral arter) girilerek ya da kol damarından (radial arter) girilerek yapılabilir. Nadir olarak başka damarlardan da girilerek anjiyo yapılabilir. Giriş yerine lokal anestezi yapılır ve damar içine kılıf yerleştirilir, bu işlem hafif ağrılı olabilir. Takip eden işlemler ağrısızdır. Damar kılıfından girilen kateter (ince borucuk 1.5-2 mm) ile kalbi besleyen damarlara ulaşılır. Kateter yoluyla koroner damarlara opak madde (boya) verilerek koroner damarların filmi çekilir. İşlem sonrası damar kılıfı çıkarılır ve kanamayı durdurmak için 10-20 dakika kadar baskı uygulanır.

Koldan Anjiyo

El bilek damarından (radial arter) girilerek yapılır. Koldan anjiyo hasta konforu bakımından kasıktan anjiyodan daha üstündür. Koldan anjiyo sonrası hasta hemen ayağa kalkabilir. Bilek damarında (radial arter) anjiyoya bağlı sorun çıkma ihtimali çok daha düşüktür. Koldan anjiyonun dazavantajı; komplex balon-stent işlemlerinin radial arter yoluyla yapılamamasıdır.

Kasıktan Anjiyo

Kasık damarından (femoral arter) anjiyo, işlem sonrası en az 6 saat yatakta kalma ve damar sorunlarının kola göre daha fazla olabilmesi nedeniyle, hasta için daha zahmetlidir. Ancak bazı kompleks balon-stent işlemlerinin yapılabilmesi için kasıktan girilmesi gerekir. Kasıktan anjiyo sonrası hastanın, yarım saatte ayağa kalkması için damar giriş yerinin işlem bitiminde Doktor tarafından kapatılması gerekir.

Hangisi daha iyi, koldan mı kasıktan mı?

Hangisinin hasta için daha iyi olacağı yapılacak işleme göre değişir. Anjiyo öncesi, hastanın durumu ve yapılacak işleme göre kasıktan mı, koldan mı yapılacağına doktor ve hasta birlikte karar vermelidir.

Anjiyonun Riskleri Nelerdir?

Anjiyonun en önemli riskleri binde iki civarında olan ölüm riski ve binde bir kadar olan felç geçirme riskidir. Binde beş kadar işlemde kasık yada kolda kanama veya başka damar problemleri olabilir. Anjiyonun riskleri büyük ölçüde , ileri derecede kalp ve damar hastalığı olan insanlarda ortaya çıkar. Anjiyonun riskleri konusunda doktorunuzdan bilgi almanız ve işlemi kabul ettiğinizi bildiren formu imzalamanız gerekir.

Koroner Anjiyo Ne Zaman Yapılır?

Hastanın, kalp damar hastalığını kuvvetle düşündüren şikayetlerinin varlığında ilave tetkik yapılmaksızın koroner anjiyo yapılabilir.
Efor testi, ekokardiyografi ve kalp sintigrafisi tetkikinde, kalp damar hastalığı düşündüren bulgular varlığında koroner anjiyo yapılabilir.
Kalp krizi geçiren hastalarda koroner anjiyo yapılabilir.
Koroner damarlar dışında başka bir açık kalp ameliyatı veya büyük damar ameliyatı yapılacak olan hastalarda koroner anjiyo yapılabilir.
Kalp damar hastalığı olabileceğini düşündüren ritm bozukluğu veya kalp yetmezliği olan hastalarda koroner anjiyo yapılabilir.

Tomografi Anjiyo

Koroner anjiyo amaçlı özel tomografi cihazlarıyla yapılabilir, koldan bir toplar damardan opak madde verilir ve kalp damarlarının tomografisi çekilir. Kalp damarları normal olduğunda oldukça güvenilir bir tetkiktir, ancak kalp damar darlıkları varlığında bu darlıkların değerlendirilmesinde güvenilirliği düşüktür. İşlem dakikalar içinde biter, işlem sonrası, hasta kalkıp gidebilir. Sakıncaları: hastaya normal anjiyoya göre 2-3 kat fazla opak madde verilmesi ve hastanın aldığı radyasyon dozunun normal anjiyodan yaklaşık 3 kat fazla olmasıdır. Tomografi anjiyonun size uygun olup olmadığına doktorunuzla birlikte karar vermelisiniz.