Branşımda Özel İlgi Alanlarım

Branşımda Özel İlgi Alanlarım
 • Doğumsal kalp hastalıkları: Doğumsal kalp deliklerinin veya diğer bazı kalp defektlerinin ameliyatsız tedavileri
  • ASD kapatılması
  • VSD kapatılması
  • PDA kapatılması
  • PFO kapatılması
  • Aort koarktasyonu stentleme
 • Kalp Kapak hastalıkları girişimleri
  • Ameliyatsız aort kapak değişimi, TAVİ
  • Aort balon valvuloplasti
  • Mitral balon
  • Pulmoner balon
 • Koroner tanı ve tedavi girişimleri
  • Koroner anjiyografi
  • Kalp kateterizasyonu
  • Koroner girişimler: Koroner balon stent uygulamaları
 • TEE, Trans özofageal ekokardiyografi
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Kalp yetersizliği
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Hipertansiyon