Patent Foramen Ovale

Patent foramen ovale (PFO) kalbin kulakçıkları (atriumlar) arasındaki perdede doğumsal bir deliktir ki bu delik yoluyla bacaklardaki derin venlerde (toplardamarlar) ya da pelvis venlerinde oluşan kan pıhtıları sağ atriumdan sol atriuma ve sistemik dolaşıma böylece beyne giderek beyin damar tıkanıklıkları ve inmelere neden olabilir. Sağlıklı yetişkin insanların yaklaşık % 20 sinde PFO bulunur ve PFO’lu genç yetişkinlerde (55 yaş altı) inme riski PFO’su olmayanlardan daha yüksektir. Nedeni bilinmeyen inme geçiren genç insanlarda PFO sıklığı normal sağlıklı toplumdan daha yüksektir. Ayrıca nedeni bilinmeyen inme geçiren genç yetişkinlerde (55 yaş altı) pelvik ven trombozu ve derin ven trombozu (DVT) geçirme sıklığı da daha yüksektir. PFO ile nedeni bilinmeyen inme arasındaki ilişki genç yetişkinlerde, yaşlılara kıyasla daha belirgindir. PFO'su olan ve bir kez nedeni bilinmeyen inme geçiren bir insanın gelecek her bir yıl için tekrar inme geçirme riski % 2.5 kadar olabilir. PFO'ya eşlik eden atrial septal anevrizma (atrial septumun bol ve gevşek olası) varlığında inme geçirme riski hafifçe daha yüksek olabilir. PFO'nun şekli büyüklüğü ve septal anevrizma varlığının inme riskini artırabileceği konusu tartışmalıdır.