Mitral darlığı nedir?

Sol atrium ile sol ventrikül arasındaki kalp kapakçığı mitral kapak olarak adlandırılır. Sağlıklı bir insanda normal mitral kapak açıklığı 4-6 cm2 dir. Mitral kapak darlığı çok nadiren doğumsal olabilmekle birlikte genellikle nedeni çocuklukta geçirilen “Akut romatizmal ateş” hastalığıdır. Akut romatizmal ateş hastalığı bademcik iltihabının zamanında ve uygun tedavi edilmemesi sonucunda gelişir ve yıllar içerisinde mitral, aort, triküspit sırasıyla kalp kapakçıklarını bozar. Erken dönemde mitral kapakta genellikle yetersizliğe neden olmakla birlikte yıllar içerisinde mitral kapağın daralması ile sonuçlanır. Bademcik iltihabı ve “akut romatizmal ateş” sonrasında mitral kapak darlığının ortaya çıkması için gereken süre yaşanılan iklim ve sosyo-ekonomik durum ile ilişkilidir, bu süre sıcak iklimli bölgelerde 10 yıldan soğuk iklimli bölgelerde 20-30 yıla kadar değişmektedir. Ülkemizde bademcik iltihabı ve mitral kapak darlığı gelişmesi arasında geçen süre ortalama 15-20 yıl kadardır. Mitral kapak daraldığında, mitral kapaktan geçen kan miktarı azalır ve bu kapağın arkasında (sol atrium veya sol kulakçık) basınç ve volum yüklenmesi ortaya çıkar. Sol kulakçıkta oluşan basınç ve volüm yüklenmesi direkt olarak akciğer damarlarına yandır ve akciğerlerde sıvı birikmesine neden olur ve genellikle hastanın ilk yakınması nefes darlığı olarak ortaya çıkar. Nefes darlığı ortaya çıktığında çoğunlukla daralmış olan mitral kapağa müdahale zamanı gelmiş demektir.